Pensionsfrågan är en tickande bomb

 Det är sant att pensionerna höjts under nuvarande mandatperiod. Men handen på hjärtat har det mest varit finputsande på ett system som i grunden är underfinansierat.

Den genomsnittliga allmänna pensionen är 13 200 kronor. För kvinnor är den endast 11 800 kronor. Över 300 000 äldre riskerar ett liv i fattigdom. Pensionen för en låginkomsttagare är så liten att skillnaden i pension mellan en som arbetat ett helt yrkesliv i ett låglöneyrke och en som inte har arbetat alls är försumbar.

Sverige riskerar att tappa greppet om grundförutsättningarna för välfärdsstatens legitimitet och medborgarnas trygghet. När Byggnads gjorde en Novus-undersökning tidigare i våras visade den att hela 65 procent av LO-medlemmarna är oroliga för att få en låg pension.

Pensionsoron är närvarande i hela befolkningen. Hela 42 procent av samtliga 18–29-åringar känner oro inför storleken på sin pension. I en ålder där man ska starta upp sitt eget liv med bostad och familj börjar alltså nästan hälften oroa sig för sin ålderdom. Det är siffror som borde få varje ideologisk socialdemokrat att sätta kaffet i vrångstrupen…

Pensionerna kräver en bred politisk överenskommelse men den största insatsen från riksdagens pensionsgrupp har hittills varit att gå fram med höjd pensionsålder. Det är ovärdigt Sverige som välfärdsland och politiskt är det en tickande bomb. Det finns ett stort missnöje och politikerna är svaret skyldiga på frågan om vad de gör åt detta.

Därför måste Socialdemokraterna tydligt ta ledartröjan i pensionsfrågan och gå till val på ett reformerat pensionssystem som kraftigt höjer pensionerna för låg- och medelinkomsttagare och samtidigt säkerställer att de med fysiskt krävande yrken kan gå i pension när kroppen säger ifrån, utan riskera att bli fattigpensionär.

Johan Lindholm Byggnads och Malin Ackholt Hotell- och restaurangfacket, debattartikel i Expressen.