Tidölaget mumsade varmkorv och viftade med falukorv

Sverige ska bli bra igen. Det lovade Sverigedemokraterna i sin hittills mest framgångsrika valkampanj, 2022. När var Sverige bra? På den frågan hade de sverigedemokratiska valarbetare jag talade med endast vaga svar. 1950-talet föreslog en del, andra gick tillbaka till bygdesamhället.

Gemensamt var att det handlade om föreställningar om en förfluten tid av sammanhållning och harmoni, som kontrasterades mot problem i samtid och framtid. Så hakar politiken på retrotrenden i mode, design, film och musik och får människor att drömma sig tillbaka till en svunnen tid och plats de saknar egen erfarenhet av…

Nostalgin präglade flera partiledares framträdanden under valrörelsen, vilket också sände ut signaler om vilka som tillhör det folk som ska få det bra igen och vilka som är problemet. Den banala nationalismen firade triumfer i det myckna korv-ätandet. Varmkorven minner om 50-tal och folkpark, en anrik svensk tradition – lika svensk som Ikea, som inte kunde höja priset på korven utan folkliga protester…

Pehrson, Kristersson och Åkesson mumsade varmkorv så det stod härliga till, medan Busch underströk svenskheten genom att vifta med falukorv, som har ett EU-skyddat grundrecept och alltid innehåller grisfett, enligt standardreceptet 23 procent…

Bland det som ska “återinföras” för att Sverige ska bli bra igen är vandel som kriterium för utvisning och för medborgarskap. Det går tillbaka till en nu obsolet lag från 1950, med rötter i 1924 och 1894 års lag om förlust och förvärv av medborgarskap. Vandelsprövning är således “inget nytt”, vilket är själva poängen. Vi ska ju åter till svunna tider.

Att inskärpa god vandel bland invånarna kan tyckas riskabelt för en samverkansregering där tunga medlemmars egen vandel kan ifrågasättas. Kristersson lade beslag på en lägenhet öronmärkt för mindre bemedlade utsatta kvinnor, Busch är dömd för grovt förtal, Pehrson står offentligt och slingrar sig sedan han lurat både väljare och egna valarbetare. Men ingen fara, kraven på anständighet kommer bara att gälla de andra.

Tidigare lagar handlade om “hederlig vandel”. Man skulle lyda lagen och betala sin skatt och sina räkningar. Tidöavtalet talar om “bristande vandel” och har en annan definition av vad vandel är, som förutom lagbrott rör sådant som tidigare inte reglerades i lag – som att tillhöra en viss släkt, missbruk, umgänge i miljöer som hotar svenska värden och “otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet”.

Mattias Gardell, kulturartikel i Aftonbladet.