Oroväckande att Kristersson helt ignorerade äldreomsorgen

Under 2020 blev läget i äldreomsorgen tydligt för alla. Coronakommissionen konstaterade att situationen var “ohållbar” och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, slog fast att “lägstanivån är för låg”. Bättring utlovades från flera håll – nu skulle trygghet, värdighet och jämlikhet öka.

En del positivt har gjorts sedan dess. Rätt till fast omsorgskontakt i hemtjänsten har införts. Det har beslutats att undersköterska blir en skyddad yrkestitel. Kommunerna har fått statsbidrag för vidareutbildning, fler sjuksköterskor och färre timanställda. Men det räcker inte.

Så sent som i augusti rapporterade Ivo om att ingen av de kommuner som granskats fullt ut når kraven för vård på äldreboenden, även om variationen är stor över landet. Sommarens bemanning i äldreomsorgen var “otillräcklig” eller “katastrofal”, enligt en majoritet av de som svarat på Kommunals enkät bland fackliga representanter. När Socialstyrelsen i juni presenterade vad äldre själva tycker om sin omsorg var svaren mer negativa än tidigare på punkt efter punkt.

Situationen är särskilt oroande med tanke på att vi äldre blir allt fler. Åren 2020–2030 väntas de som fyllt 80 år öka med nästan 50 procent, enligt SCB. Samtidigt står lågkonjunkturen för dörren. Inflation och stigande räntor sätter många kommuner i ett tufft läge, larmar Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Ändå har oroväckande lite hörts om detta när den nya regeringen presenterat sin politik. När Ulf Kristersson läste upp regeringsförklaringen nämndes inte äldreomsorgen en enda gång. Nu är vi rädda att förbättringarna som krävs uteblir – risken är stor att det snarare blir nedskärningar. För att det inte ska hända måste regeringen, och den nya äldreministern Anna Tenje, omgående ta tag i några saker:

Se till arbetsgivarna erbjuder heltid, anställer fler och ger möjlighet till kompetensutveckling. Arbetsmiljön och villkoren måste förbättras för att fler ska vilja och orka arbeta i omsorgen, såväl heltid som ända till pensionen. Det är helt avgörande för att klara bemanningen nu och framöver. Säkerställ också att statliga bidrag stannar i verksamheten och att eventuella vinster återinvesteras. Ta fram en strategi för hur äldreomsorgen ska kunna förbättras och samtidigt räcka till fler…

En stor del av oss pensionärer har flera friska år framför oss, men förr eller senare måste många av oss ha hjälp för att klara vardagen. Då förväntar vi oss att få den vård och omsorg vi behöver. Därför hoppas vi att den särskilda äldreministern kommer att prioritera äldreomsorgen betydligt mer än vad den nya regeringen gett besked om hittills.

Liza di Paolo-Sandberg, ordförande SKPF Pensionärerna, debattartikel i Göteborgs-Posten.