Obegripligt att regeringen vill ha mer slit och släng

Regeringen och Sverigedemokraterna har i statsbudgeten för 2023 föreslagit att momsen på reparationer för vissa varor ska fördubblas från 6 procent till 12 procent från och med den 1 april.

Den här veckan kommer beslut fattas i riksdagen. Att höja momsen på reparationer är ett steg i helt fel riktning som kommer bidra till mindre hållbarhet och mer slit-och-släng. Det måste tvärtom bli mer gynnsamt att reparera och laga det man redan har.

Momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänktes i två steg från 25 procent till 6 procent av den tidigare regeringen för att göra det lättare och billigare för konsumenter att laga det man redan har. Att laga sin cykel, justera ett av sina gamla favoritplagg eller fixa till sina finskor tar mindre naturresurser i anspråk än att köpa nytt.

Den som är intresserad av att skapa en mer hållbar ekonomi borde därför också vilja underlätta användandet av reparationstjänster. Det är detta som gör regeringens agerande så obegripligt…

I en nyligen utförd SIFO-undersökning av Hantverkarna Stockholm säger 89 procent av stockholmarna att de i hög utsträckning eller ganska hög utsträckning tycker det viktigt för klimatet och miljön att laga och återvinna…

Vi vet att många ser möjligheter till nya mer cirkulära affärsmodeller där saker och ting tas om hand och lagas i stället för att hamna på soptippen. En högre moms leder också till ett högre pris och försvårar för reparationsföretagen. Ju fler företag desto bättre blir tillgängligheten. Regeringens förslag går alltså i helt fel riktning.

De företag som berörs är dessutom ofta småföretag med inga eller få anställda. Många har budgeterat sin verksamhet utifrån den rådande lägre momssatsen. Att regeringen i detta tuffa ekonomiska läge väljer att försvåra för den här typen av företag är helt obegripligt.

Hantverkare, skräddare, cykelreparatörer och skomakare spelar en viktig roll i omställningen till en mer hållbar och cirkulär ekonomi. För att vi ska kunna ta hand om våra resurser på ett mer effektivt sätt krävs entreprenöriella personer med hantverksskicklighet som kan fixa och laga det som gått sönder.

Vi reagerar på regeringens nedlåtande beskrivning av hantverkare i den ursprungliga beskrivningen av förslaget som remitterades. Regeringen gör där bedömningen att de berörda reparationsarbetena kan utföras av personer med en låg utbildningsnivå eller en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det är knappast en rättvisande beskrivning av hantverkare med Gesäll- eller Mästarbrev.

Stefan Fritzdorf och Janine Alm Ericson, debattartikel i Expressen.