Nog är de värda pris – men inte Fredspriset

 Journalisterna Maria Ressa och Dmitrij Muratov tilldelas Nobels fredspris 2021. De är värda alla möjliga pris för sin insats för yttrandefrihet. VERKLIGEN! Men dessvärre missbrukas fredspriset om vi ska ta dess instiftare på allvar. Alfred Nobel slog fast att priset skulle gå till de som gjort mest för att avveckla militären.

Eller som det heter i testamentet: Priset skall gå till den som gjort mest för “afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser.”

Nu är det förstås inte så populärt bland de som sitter i den kommitté som utser pristagare. Där sitter nämligen politiker som också stöder Nato, som i sin tur kräver att medlemsländerna skall rusta upp.

Skulle fredspriset delas ut på det sätt Alfred Nobels testamente anbefaller hade vi varje år fått en debatt om militär nedrustning och fred. Och det vore ju pinsamt…

Birger Schlaugegen blogg.