Många elever riskerar att inte uppnå sina mål

Skolans främsta uppgift är att skapa en plats för varje elev. Därför är det så viktigt att skolans personal har kompetens, erfarenhet och resurser att tillgodose elevernas utveckling.

Dagens svåra ekonomiska läge får allvarliga konsekvenser för skolan och kommer att leda till neddragningar av personalen.

103 av 126 skolor i Stockholms stad går med underskott i år. Läget är lika illa i andra kommuner i landet. Totalt går skolorna i hela landet back med 12 miljarder kronor. Många kommuner hade hoppats och behövt få extra pengar i vårbudgeten. Men den borgliga/konservativa/höger-regeringen betonar att det är kommunerna som har huvudansvaret för skolan.

Hur kan neddragningarna bland personal och elevers stödpelare i skolan vara en prioritering för politikerna?  Skolan har svåra utmaningar redan nu med den grundbemanning vi har. Det är viktigt att personalomsättningarna minskar och att man behåller den befintliga personalen Personal som kan rutinerna och som har kompetens att hantera arbetet och skapa trygghet och studiero i klasserna.

Många elever riskerar att inte uppnå sina mål. Det finns redan i dag elever som inte uppnår målen, som har hög frånvaro och är hemmasittare, elever som behöver extra stöd och personal.

Skolan är en plats där vi utvecklar samhällets nya medborgare. Med en svagare skolgång och försämrade resurser kommer många elever inte att uppnå sina mål. Den nuvarande regeringen behöver prioritera skolan och lösa de utmaningar skolans personal möter varje dag. Skär man ner på personalen kommer elevresultaten att påverkas kraftigt och arbetsmiljön för personalen som är kvar blir ett allvarligt problem.

Neddragningarna på skolpersonalen och minskade resurser för eleverna strider indirekt mot både skollagen och läroplanen. Det är eleverna som kommer att påverkas av neddragningarna, och särskilt elever med särskilda behov och elever på anpassad skola när de inte får stöd av de elevassistenter som de har rätt till.

Pedagogerna som är kvar på skolan kommer inte att räcka till för att tillgodose alla elevers behov.

Svårigheter och utmaningar kommer så klart att öka. Skolan är en plats för våra barn. Våra barn är vår framtid. Vår framtid är ovärderlig. Det är dags för regeringen att agera, nu.

Jamina Harki, elevassistent och facklig företrädare i Kommunal, debattartikel i Kommunalarbetaren.