När vi tog makten – och hamnade här

Vi tog makten över vattnet och byggde broar, kanaler, dammar och bevattningssystem. Vi tog makten över kylan och konstruerade centralvärme och element. Vi tog makten över värmen och byggde fläktar, air-condition och ishallar. Vi tog makten över luften och byggde flygplan; makten över avstånden och byggde bilar.

Vi tog makten över det som hade behärskat oss – och hamnade här: jordens medeltemperatur stiger, isarna smälter, havsnivåer höjs, barriärrev och regnskogar försvinner, arter utrotas.

Nina Björks i Drömmen om det röda, en bok om Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek.