När Moderaterna låter Sverigedemokraterna bestämma

När en opinionsundersökning förra veckan visade att regeringspartierna tappar stöd samtidigt om SD ökar verkar det inte betraktas som ett större problem inom Moderaterna. Partisekreterare Karin Enström säger till DN att hon inte är ”bekymrad om det går bra för partierna vi samarbetar med”, det vill säga SD.

Det illustrerar att man inte längre har ambitionen att leda den politiska högern. Det är en häpnadsväckande utveckling. I vilken takt man anammat SD:s världsbild och förslag kommer till uttryck på olika nivåer. Ett exempel är tolkavgifter i Blekinge. Det är en underdrift att det är ganska viktigt att förstå vad läkaren eller sjuksköterskan säger? Hur många av tabletterna ska man ta? Och hur ofta? När ska jag söka vård nästa gång? Vad ska jag vara uppmärksam på?

Missförstånd kan få allvarliga konsekvenser. Därför finns möjlighet till tolk när patienten har begränsade svenskkunskaper och ingen ska av ekonomiska skäl välja bort möjligheten att förstå. Primärvårdens chefsläkare Ingemar Lilja har sagt… att ”det är ju väldigt viktigt att vi förstår varandra annars är risken stor att vi ställer diagnoser och följderna av det blir fel behandling. Det finns också en risk för att det blir onödigt många undersökningar och det är ju tidskrävande.”

SD har i sitt DNA den djupt rotade inställningen att vissa människor ska ha sämre rättigheter, olika etniska tillhörigheter ska avgöra värde och rättigheter. De har också tidigare krävt och föreslagit att tolkning ska beläggas med avgift.

För ett par år sedan fick de med sig de fyra borgerliga partierna på att utreda frågan. När utredningen visade att det inte var lagligt begravde Moderaterna frågan. Sommaren 2021 röstade samtliga moderater nej till SD:s förslag.

Det har inte blivit mindre olagligt – ändå har samma moderater som då röstade nej nu istället gjort det till sin politik. När SD och M knöt ett nära samarbete sas från det moderata hållet att de stod stadiga i sina värderingar och skulle tämja och normalisera SD. Sedan Tidö-samarbetet inleddes har det konstaterats att det inte blev så, att det i själva verket blev tvärtom.

-Markus Alexandersson, ledare i Sydöstran

Läs mer https://www.sydostran.se/ledare/ledare-nar-moderaterna-later-sverigedemokraterna-bestamma/