Militarismen måste dö om folket ska leva

Militarism och det som makteliten benämner som “nationell säkerhet” är nu i förarsätet, vilket osäkrar världen. “Vi är på väg in i en av de farligaste perioderna i mänsklighetens historia”, varnade Stockholms internationella fredsforskningsinstitutets, Sipris direktör Dan Smith när fredsinstitutet i juni publicerade sin årliga rapport om världsläget och den militära upprustningen.

Rapporten är en kuslig läsning. Till följd av de ökade spänningarna i världen och den stadigt upptrappade imperialistiska maktkampen ökar både krigsriskerna och världens kärnvapenarsenaler. “Denna intensifierade nukleära rivalitet har dramatiskt ökat risken för att kärnvapen kan komma att användas för första gången sedan andra världskriget”, varnar SIPRI:s forskare…

Behovet av en global kamp mot militarism och imperialism och för fred har aldrig varit större. “Militarismen måste dö om folket ska leva”, som den tidiga socialistiska arbetarrörelsen uttalade. Under 2022 ökade världens militärutgifter för åttonde året i rad och nådde en ny rekordnivå – 2 240 miljarder dollar, motsvarande i det närmaste ofattbara 23 862 miljarder svenska kronor. Den summa som lades på världens krigsmakt motsvarar närmare 3 000 kronor per person på jorden…

I Sverige har militärutgifterna fördubblats sedan 2015, och ökningstakten har hela tiden skruvats upp. Nästa år får militären en ny rekordhöjning av sina anslag, som kommer att innebär att militärutgifterna blir statsbudgetens näst största utgiftspost, betydligt större än utgiftsposten “Ekonomisk trygghet för familjer och barn” som innefattar barnbidrag, föräldraförsäkringen, bostadsbidrag, underhållsstöd och vårdbidrag för funktionshindrade barn. Den snabba, drastiska ökningen av Sveriges militärutgifter har skett med stöd av alla riksdagspartier och med hänvisning till Natos krav på att medlemsländerna ska spendera minst 2 procent av BNP på sin krigsmakt.

– Min bedömning är att vi kommer att behöva ligga över 2 procent under en lång tid framöver. Vi kommer att behöva öka hela försvarsanslaget från årets 97 miljarder till kring 117 miljarder redan nästa år, sa försvarsminister Pål Jonsson (M) till Dagens Nyheter den 13 juli. Därefter vill den blåbruna regeringen att militärutgifterna ökar till 130 miljarder kronor 2025, vilket innebär en höjning på nära 33 miljarder under de kommande två åren.

För varje krona som spenderas på militären blir det mindre till välfärd och klimatomställning samt nya pålagor. Det är arbetarklassen och de fattiga som får betala upprustningen och de ökade kostnader som Natomedlemskapet innebär…

Och det kommer inte att stanna med militärutgifter motsvarande 2 procent av landets BNP, utan snart kommer Natos och den svenska regeringens mål vara minst 3 procent.

Per Olsson, analys i Offensiv.