Medling är bättre än vapen

Jag kunde inte bli kvitt bilden på blodet i snön eller bilderna av skyddsrum i Syrien som gjorts om till underjordiska lekplatser. Så under kommande veckor försökte jag samla in underskrifter i min hemstad Karlshamn, mot uthyrningen av hamnen till Nord Stream 2…

Drygt sex år senare, den 24 februari 2022, skulle den officiella invasionen av Ukraina inledas och under de kommande veckorna skulle det omoraliska i ekonomiska samarbeten med Ryssland, men också och hotet från “ryssar i hamnen” bli skrämmande ofrånkomligt. På årsdagen av invasionen, minns jag att min första tanke när invasionen inleddes var, “låt dem lösa det innan det går en vecka, innan det går 15 dagar, en månad, tre månader… Låt dem lösa det innan det blir för komplext för att lösas”.

Det finns egentligen ingen tidsram för när en konflikt eller ett krig blir för svår för att lösa men ju längre kriget håller på och ju fler aktörer (antingen direkt genom att strida på plats eller indirekt genom finansiellt eller väpnat stöd), desto mer invecklad och långvarig blir konflikten.

I krigstider har alltid bestämda röster höjts för att lösa ett krig med mer vapen, mer militärt stöd, i detta fall till och med för ett tredje världskrig. Medan röster för fred och medling aggressivt utmålas som naiva, blåögda eller ren propaganda. Men i de stundande ropen på att bistå Ukraina med mer vapen eller ett världskrig för att sätta stopp för Putins brutalitet,  hör jag historiens eko från första världskriget: ropen på “the war to end all wars.”

Men mer vapen ser bara till att hålla igång kriget, ett krig som egentligen aldrig varit Ukrainas krig, utan Ryssland och USA:s krig, ett så kallat “proxykrig” eller “ombudskrig” där två stater använder territoriet i ett tredje land för att indirekt strida mot varandra.

Kriget i Ukraina kan bara stoppas genom diplomati, medling och nedrustning.

365 dagar in i kriget i Ukraina ser vi inga tecken på ett slut på konflikten. Sverige och EU behöver byta taktik och Sverige som ett demokratiskt, fredligt land behöver främja medling. Mer vapen betyder inte att Ukraina “vinner” kriget, för krig går aldrig att vinna. Men vapnen garanterar att kriget fortsätter, det är ett krigs syre och näring. Mata in krigsmateriel och du får mer blod, död och förstörelse. Ju tidigare kriget avslutas, desto mer finns att vinna, fler människoliv att rädda, infrastruktur att bevara och mer tid, möjligheter och pengar till återuppbyggnad.

Alice Abbas, debattartikel i Syre.