Magdalena Anderssons retoriska fint gick hem

Svenska journalisters bristande kunskaper i grundläggande ekonomi är ett problem. De bristande kunskaperna gör journalisterna till relativt enkla byten för de aktörer som vill nå ut med sina budskap via de etablerade medierna. Det senaste exemplet är den aviserade bankskatten som ska dra in fem miljarder per år till statskassan. Regeringen, det vill säga S och MP, och samarbetspartierna C och L hävdar att pengarna från bankskatten ska finansiera högre försvarsutgifter…

Det (är) naturligtvis bara ett retoriskt knep, som media hjälper till att vidareförmedla, att en viss skatt skulle finansiera en viss utgift i statsbudgeten. Det fungerar inte så. De pengar som kommer in till statskassan hamnar i en påse. Den påsen med pengar används sedan till att finansiera utgifterna.

Det är inte rimligt att hävda att vissa specifika pengar i den påsen går till vissa specifika utgifter. I så fall kan man lika gärna hävda att bankskatten som drar in fem miljarder kronor per år när den införs finansierar borttagandet av värnskatten, som minskar skatteintäkterna med sex miljarder kronor initialt…

Det regeringen och C och L har kommit överens om är att en ny skatt ska införas år 2022. De intäkter som den nya skatten inbringar tillsammans med andra statliga skatter ska finansiera statens utgifter. Dit hör utgifter för migration, internationellt bistånd, pensioner, ekonomisk trygghet vid sjukdom, utbildning, bidrag till kommuner, försvar, rättsväsende etcetera.

Att hävda att bankskatten finansierar högre försvarsutgifter är lika felaktigt som att hävda att bankskatten finansierar högre statsbidrag till kommunerna i framtiden eller för den delen finansierar borttagandet av värnskatten. Som sagt. Det är bara ett retoriskt knep från regeringen och dess stödpartier.

Med grundläggande ekonomiska kunskaper och viss analytisk förmåga hade det varit ganska enkelt att ställa finansminister Magdalena Andersson mot väggen när hon på presskonferensen redogjorde för den nya bankskatten. Men som vanligt slapp hon de tuffa frågorna och budskapet om att det är beskattning av bankerna som ska finansiera uppgraderingen av det svenska försvaret har i huvudsak kablats ut till väljarna.

-Fredrik Hartwig ekonomi doktor och lektor vid Högskolan i Gävle, debattartikel i Dagens Samhälle