LO måste byta uppfattning om strejkrätten!

Hamnkonflikten löstes helt utan några begränsningar i strejkrätten, och på det sätt som vi inom LO-familjen menar att arbetsmarknadskonflikter ska lösas: Genom kraftmätning, förhandling och kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.

Den svenska modellen höll för trycket. Själva förutsättningen för den kommande strejklagen har därmed fallit. LO-ledningens bedömning av situationen har motbevisats av verkligheten. Nu är det dags för vårt förbund att dra sig ur en partsöverenskommelse som i bästa fall är obehövlig, men sannolikt kommer förskjuta makten på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel.

Vi kräver därför att Sekos förbundsstyrelse drar sig ur överenskommelsen om inskränkning av strejkrätten. Se till att vi står på rätt sida i historien. Tillsammans med Byggnads och Fastighets bör vi verka för att 6F intar en gemensam ståndpunkt i denna för oss så viktiga fråga, för att med förenade krafter förmå LO att byta uppfattning.

-Debattartikel i Seko-tidningen från ordföranden för 18 Seko-klubbar i Stockholmsregionen, som tillsammans företräder 10 000 medlemmar i fyra av förbundets branscher, uppmanar Sekos förbundsstyrelsen att överge stödet för lagförslaget om inskränkt strejkrätt.