Låt oss stå upp för medmänsklighet

Det är utanförskapet som göder kriminalitet, inte var du föddes eller varifrån dina föräldrar kommer. Det är fattigdom och främlingskap vi måste bekämpa. Vårt fokus måste vara en bra integration, som ger bra möjligheter för alla invandrare att lära sig svenska, vidareutbilda sig, skaffa arbete och få en trygg tillvaro i denna process.

Vi behöver alla hjälpas åt att uppmärksamma dessa fördomar och inte mjäka med i den invandrarfientliga tid vi lever i. Vi måste bemöta kommentarer som bottnar i rasism, som många förnekar att de sprider och ta strid mot den naiva tron att våra problem löser sig om invandringen stoppas.

Det är tvärtom. Invandringen är i dag på en gynnsam nivå för Sverige. De problem vi hade och kände i november 2015 med 10 000 asylsökande per vecka finns inte längre. I dag är det cirka 10 000 asylsökande per halvår, vilket är den lägsta nivån sedan år 2005.

Vi behöver berätta för våra invandrarfientliga vänner hur viktig invandringen är och har varit för landets utveckling, om hur vi fått värdefull arbetskraft och om den samhällsekonomiska dynamik det gett med de tillkommande skatteintäkter vi fått och får i det längre perspektivet.

Sveriges befolkning skulle minska ifall vi enbart litade till vårt eget barnafödande med den tillväxtminskning och de problem det skulle föra med sig.

Låt oss stå upp för vår ursvenska tradition för de asylsökande, för medmänsklighet och för ett begåvat helhetsomdöme.

– Ulf Appelgren, småföretagare, Knivsta, insändare i Dagens Nyheter