Låt inte militären få ännu mer makt!

På 90-talet ägnade jag mig mycket åt Uruguay. Jag besökte landet flera gånger och funderade över hur världens första välfärdsstat kunde förvandlas till en militärdiktatur med världsrekord i antalet torterade politiska fångar per capita.

Jag träffade författaren Eduardo Galeano ett par gånger och han – och många med honom – menade att en av de viktigaste anledningarna var att ingen trodde att det kunde ske i ett stabilt land som Uruguay. När den ekonomiska krisen kom var man inte beredd och ingen märkte riktigt hur militären tog över mer och mer. Det var, som någon sa, nästan som att man blev en diktatur på ett demokratiskt vis. Ingen brutal militärkupp som i Chile eller som på andra håll i Latinamerika.

Då, för 30 år sedan, befann sig Sverige i en ekonomisk kris och somliga jämförde utvecklingen här med den i Uruguay. Kunde Uruguay gå från demokrati till diktatur, kunde det också ske i Sverige. Jag tillhörde tvivlarna. Visst, ekonomin var sämre än på länge, men till skillnad mot Uruguay hade inte militären något politiskt inflytande av betydelse och jag var övertygad om att det så skulle förbli.

Nu håller det på att förändras. Allt oftare ser vi höga militärer uttala sig i teve. Budgeten för försvaret blir allt större och nu kräver ÖB Micael Bydén större självständighet i en debattartikel i DN…

”Nato är också en militär allians. Försvarsmakten behöver ha handlingsfrihet såväl med tilldelad ekonomi som i utformning av vår organisation för att i tid kunna möta upp de kommande militära förmågemålen. Ett stelopererat försvarsbeslut som låser oss i detaljer tjänar vare sig nationell eller kollektiv försvarsförmåga väl.” (DN 2/4)

Så skriver ÖB Micael Bydén på den stora morgontidningens debattsida. Mer självständighet åt militären, kräver han och jag ryser vid bara tanken och minns vad som hände i Uruguay.

En militär som själv fattar de beslut som politikerna tidigare tagit innebär en synnerligen obehaglig maktförskjutning…

Vad det innebär för Sverige att vara medlem i Nato, är det nog inte många som funderat över, men Bydén vet: ”Vi ska skydda såväl nationella som alliansens intressen och verksamheter, möjliggöra för alliansen att kunna genomföra styrkeuppbyggnad och kraftsamla, samt kunna verka inom ramen för såväl stabiliserande, defensiva som offensiva operationer i alla domäner.”

Det handlar, som ni ser, inte bara om att vi ska försvara oss mot Putin utan om att vi ska vara redo att genomföra ”offensiva operationer i alla domäner”.

-Stefan Strömberg, ledare i Global

Läs mer https://tidningenglobal.se/2024/5-april-2024/lat-inte-militaren-fa-annu-mer-makt/