Låt inte billiga hyresrätter bli bostadsrätter!

Vid en ombildning flyttas den ekonomiska risken till den som köper lägenheten. Flertalet som ska köpa sin bostad behöver ta relativt stora lån. Den dagen räntan stiger, eller bostadspriserna faller, riskerar den som äger bostadsrätten bli kvar med lån och en bostad som inte har något eller ett mycket lågt värde. Dessutom är det i ytterområdena som priserna lär falla först och mest…

Vidare råder det brist på billiga hyresrätter som människor har råd att bo i. De lägenheter som nu planeras att ombildas är just billiga hyresrätter. Därmed försvinner de ur hyresbeståndet för att aldrig mer återvända. Även om det produceras lika många nya hyresrätter kommer de aldrig att bli lika billiga hyresrätter. Kommunen gör sig helt enkelt av med något det borde finnas mer av…

Att ombilda (…) hyresrätter är ett påfund av en politisk elit utan förankring. Det finns mig veterligen ingen rörelse eller uttalad vilja från hyresgästerna att ombilda hyresrätter i våra ytterområden. Det är dock kostsamt, riskabelt och minskar det som efterfrågas mest – billiga hyresrätter.

-Roger Höög, Vänsterpartiet, debattartikel i Göteborgs-Posten