Låt alla skolelever åka gratis i kollektivtrafiken

Jag åker buss till och från skolan varje dag sedan trean i lågstadiet. Det fungerar bäst för mig eftersom att jag bor långt bort.

När jag blev lite äldre fann jag också en annan fördel med mitt SL-kort. Jag kunde åka tåg och buss nästan överallt i Stockholms län. Jag kunde träffa mina vänner oftare, gå på aktiviteter och utforska min närhet. Jag kände mig självständig och fri.

Vi har ett ansvar att skapa en bättre framtid med bättre gemenskap. Det finns stora ekonomiska klyftor i vårt samhälle, men föräldrarnas ekonomi ska inte vara anledningen till att barn och ungdomar isoleras och mår dåligt.

Gratis SL-kort för alla ungdomar kanske låter galet eller idealistiskt, men det skulle ha positiva effekter. Miljön, ungas psykiska hälsa och ekonomisk jämställdhet skulle förbättras.

Vi borde skapa en kultur där alla kan gynnas av kollektivtrafiken. Ge ungdomar i skolåldern bättre möjligheter med gratis busskort!

Nyx Lindqvist, elev i klass 7, Skapaskolan i Huddinge, insändare i Dagens Nyheter.