Lägg ner allt olönsamt inrikesflyg!

Vi har 34 regionala flygplatser i landet. Elva av dem har inte haft någon trafik på ett halvår. Av de återstående är det bara ett fåtal som går ihop sig rent ekonomiskt. De allra flesta går med brakförlust, något som vi skattebetalare får täcka upp för.

Kommunerna subventionerar flygplatserna med minst 240 miljoner kronor per år. Totalt beräknas det svenska flyget subventioneras med 10 miljarder kronor, trots att flyget är befriat från klimatskatt och betalar en låg moms.

Tidsvinsten för en genomsnittlig flygresa i södra Sverige ligger oftast under en timme jämfört med tåg, om man ska till Stockholm. Det är egentligen bara motiverat att driva flygplatser i övre Norrland och på Gotland.

Vi skulle kunna minska de 34 förlustbringande flygplatserna till en handfull. Lägg pengarna på att bygga ut järnvägen i stället. En flygresenär släpper ut 74000 gånger så mycket växthusgaser som en tågresenär, enligt Naturskyddsföreningen.

Konsumenterna har sagt sitt, inrikesflyget minskar kraftigt. Så vad väntar vi på?

—Anika Agebjörn, insändare i Dagens Nyheter.