Kommer Socialdemokraternas ideologi överleva?

 Socialdemokraternas, S, opinionsfall i SCB:s partimätning från tidigare i veckan är inte det minsta konstigt. Partiledningens svar däremot är riktigt underligt. De verkar tycka att mer av samma politik är lösningen på krisen. Alltså mer av samma politik som lett partiet till det sämsta opinionsresultatet någonsin.

“Vi sitter i ett januariavtal, som är bra för Sverige som helhet men som också har kostat oss i förtroende, då det finns delar som har varit impopulära förslag,” sa Lena Rådström Baastad, partisekreterare i S i samband med att mätningen släpptes.

Det är ett tjänstemannasvar, levererat snett uppifrån, ett svar från en partisekreterare som glömt partiets rötter. Januariavtalet har flera förslag som kommer att drabba människor ändå in på kroppen. Hårdast drabbas dem med arbetaryrken. Hyrorna ska bli högre och vår anställningstrygghet sämre…

Arbetarrörelsen startade en gång Socialdemokraterna för att möjliggöra ett värdigt liv för alla medborgare, inte bara de rika. När den konkreta politiken, som nu, innebär det omvända blir trovärdigheten därefter. Hur ska arbetarrörelsen bedriva valrörelse när kvittot på politiken är utsålda arbetsplatser och svagare arbetsrätt?

Att regering, kommun och regionstyren måste kompromissa är en sak, men att S som folkrörelseparti apar efter är farligt för framtiden. Risken är att kompromisser, nedskärningar och försämringar för arbetare endast köpte tid.

För att S i valrörelsen 2022 med trovärdighet ska kunna kalla sig arbetarrörelsens parti måste partiet med partisekreteraren i spetsen föra en parallell diskussion om vad de vill med Sverige. Politikutvecklingen måste starta nu.

-Felix Finnveden, ledare i Länstidningen, Jämtlands län