Klimatkrisens hälsoeffekter är fakta, inte åsikter

Lancet, den främsta medicinska tidskriften kallar klimathotet för det största hotet för vår hälsa. Ett hot som riskerar att äta upp all den hälsovinst och välfärdsvinst de senaste 50 åren av medicinsk framgång har gett oss…

Värst drabbade blir som vanligt de fattigaste i länder där hetta och vattenbrist redan är stora problem, sorgligt nog dem som historiskt bidragit minst till utsläppen som orsakar klimatkrisen. Där finns samtidigt mindre resurser till anpassning, och rent vatten och mat saknas när extremväder förstör skördar.

I varmare länder är arbetare med hårda fysiska jobb särskilt drabbade av hettan. I Centralamerika har tusentals unga sockerrörsarbetare fått njurskador och i Qatar har hundratals byggnadsarbetare från Nepal dött i hjärtattacker under det hetaste halvåret.

Det är lätt att lamslås inför hotet från klimatförändringar, men vi får inte låta denna utmaning paralysera oss. En omställning till ett fossilfritt samhälle ger dubbla hälsovinster när färre bilar innebär mindre luftföroreningar och buller.

Omställning innebär inte sämre villkor för överlevnad vid naturkatastrofer, att vi till exempel måste leva i primitiva hus utan elektricitet eller sanitet.

Vi behöver inte sluta tillhandahålla hälso- och sjukvård, och vi kommer att kunna transportera oss med fossilfria bränslen. Omställning pågår för en fossilfri stål- och betongproduktion och den fossilfria produktionen av elektricitet är redan kostnadseffektiv.

Men vi behöver göra den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle nu, och samtidigt förbättra levnadsvillkoren för de mest utsatta.

-Dr. Ebba Malmqvist, Forskargruppledare Miljö, samhälle och hälsa, Lunds Universitet samt ytterligare 6 forskare, i debattartikel i Expressen