Klassisk nyliberal miljöpolitik

I uppgörelsen finns också ett förslag som fått oförtjänt mycket beröm och som är ganska oroväckande: den så kallade gröna skatteväxlingen.

I formuleringen står det att “höjda miljöskatter ska växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande” och att det ska omfatta 15 miljarder kronor. Höjda miljöskatter i all ära men vad innebär egentligen sänkt skatt på jobb och företagande? Under samma punkt står det att värnskatten, som betalas av de som tjänar över 55 000 kronor i månaden, ska tas bort.

Det rör sig alltså om en regressiv beskattning där vanligt folk får subventionera samhällets rika i form av exempelvis ökad bensinskatt och skatt på konsumtion. Det är samma klassiskt nyliberala klimatpolitik som har tänt en populistisk vrede i Frankrike som verkar omöjlig att blidka.

Vidare är det viktigt att fundera på vad denna skattelättnad kommer att få för resultat. En kraftigt förbättrad ekonomi för samhällets välbeställda kommer rimligen att leda till en ökad konsumtion av energiintensiva lyxvaror vilket förgör själva poängen med skatteväxlingen.

– Miljövetaren Michael Abdi Onsäter i Dagens Nyheter