Klassamhället göder kriminalitet

Regeringen och skuggregeringen har fått blodad tand. De ser över straffrätten i en utredning som syftar till att straffen ska skärpas, att fler ska häktas och att fler ska dömas till fängelse.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) berättar under en presskonferens att det i grunden handlar om en omfattande översyn av straffrätten…

Det är tydligt att en hel del av kriminaliteten som vi ser runt om i landet i dag härstammar från att människor lever i fattigdom. Men för att verkligen komma till roten med brottsligheten krävs det andra insatser än enbart hårdare straff.

För att hårdare straff ens ska ha den verkan som regeringen och SD strävar efter så krävs det att brotten blir lösta. För mordutredare är hårdare straff inte en prioritet utan de efterlyser saker som kortare väntetider på att få undersöka mordvapen och mobiltelefoner samt mer erfaren personal.

Magnus Hörnqvist, kriminologiprofessor vid Stockholms universitet, berättar i ekonyheterna att han inte tror att regeringens åtgärder kommer få önskad effekt. Han framför att om man satsar stenhårt på att bygga fängelser och öka polismakten så ökar man också korruptionen, slitningar och fattigdomen i samhället.

En rapport från Brå (brottsförebyggande rådet) anger också att den samlade forskningen visar att det finns ett samband mellan klasstillhörighet och delaktighet i brott. Personer som kommer från de lägre samhällsskikten har en ökad risk för kriminalitet jämfört med personer från en mer välbärgad bakgrund.

Regeringen och SD blundar konsekvent för att stor ekonomisk ojämlikhet vilken medför större klasskillnader ligger till grogrund för den kriminalitet vi ser i dag.

Även på polisens hemsida går det att läsa om riskfaktorer för att unga ska begå brott. Där står det bland annat och en svår familjesituationen, bristande skolgång och att leva i ett område med begränsade ekonomiska och sociala resurser utgör riskfaktorer.

Det är tydligt att en hel del av kriminaliteten som vi ser runt om i landet i dag härstammar från att människor lever i fattigdom…

Åtgärder som ökar fattigdomen ökar också mängden människor som kommer tillhöra de lägre samhällsskikten. Med fler personer i de lägre samhällsskikten ökar också antalet personer som har en ökad risk för kriminalitet vilket medför att kriminaliteten också kan komma att öka ännu mer i framtiden.

Edit Zimmerman, ledare Folkbladet i Västerbotten.