Klart att vården påverkas av låga anbud

Kommuner låter privata aktörer ta över ansvaret för äldreomsorgen och vårdjättarna slåss om att lägga sig lägst i bemanning och därmed också vinna upphandlingen.

Attendo är ett exempel på det. Jag arbetar på ett boende – Attendos Långbroberg – och var en av dem som larmade om förhållandena på boendet i Expressen i förra veckan. Det handlar om hela avdelningar som är obemannade på natten, vårdtagare som får lägga sig för natten på eftermiddagen och som går hungriga för att de inte får tillräckligt mycket mat… Arbetsuppgifter maximeras, allt för att spara pengar och därmed kunna ta ut högre vinster i bolagen. De som får betala priset är personalen, och tyvärr ytterst våra vårdtagare.

Personalen inom vård och omsorgsarbete sliter som slavar, ofta med en underbemanning då det ibland sätts i system att inte sätta in vikarier vid sjukdom. Arbetsuppgifter maximeras, allt för att spara pengar och därmed kunna ta ut högre vinster i bolagen. De som får betala priset är personalen, och tyvärr ytterst våra vårdtagare. Personalen har i det närmaste inhumana scheman där tid för återhämtning ges litet utrymme. Till det en låg lön. En lön som inte går att leva på vilket gör att många har extrajobb vid sidan av.

När jag utbildade mig till undersköterska för snart 45 år sedan var det ett yrke att vara stolt över. Vi hade många medicinska arbetsuppgifter och skillnaden mellan sjuksköterskor och undersköterskor var ej stor. Vi jobbade ihop och kompletterade varandra.

Det var länge sedan och inom äldreomsorgen krävs nu ingen utbildning trots att det efterfrågas i anställningsannonserna. Du behöver ej heller kunna prata eller uttrycka dig i svenska språket. Och även om vi är evigt tacksamma för våra utrikesfödda kolleger så är jag övertygad om att våra vårdtagare vill kunna förstå och göra sig förstådda…

Girigheten hos bolagsjättarna går ut över dem vi ska vårda och skydda. Om man ska dela ut bonusar ska de delas ut bland den personal som sliter ut sina kroppar för att ge vårdtagarna en värdig vardag. Girigheten hos bolagsjättarna går ut över dem vi ska vårda och skydda. Om man ska dela ut bonusar ska de delas ut bland den personal som sliter ut sina kroppar för att ge vårdtagarna en värdig vardag. Återigen, hur kunde det bli så fel?

Maria Norstad Pantén, undersköterska natt på Attendos boende Långbroberg, Stockholm, debattartikel i Kommunalarbetaren.