Kapitalet täljer vinster på skolpengen

Det går så pass bra för svensk skola att vi inte ens behöver använda alla de skattepengar vi tillsammans har pyntat in för att få den att gå runt!  Lärarna i svensk skola har så pass goda arbetsvillkor och deras elever får en så pass jämlik och rättvis skolgång att en halv miljard kronor istället kan tas ut ur skolverksamheten och gå till företagsvinster och utdelningar till aktieägare!

Det låter ju alldeles fantastiskt – men ändå möttes det glada vinstbeskedet med ilska från både socialdemokratiska skolpolitiker och lärarnas fackförbund.

Internationella engelska skolan (IES) och Academedia är börsnoterade aktiebolag. De har en enda konkret uppgift med sin verksamhet, att generera vinst till sina aktieägare. Det lyckas de väldigt bra med, eftersom Sverige har erbjudit dem ett världsunikt utformat skolsystem där det går att tälja vinst på den skolpeng som följer med varje elev och som är tänkt att till hundra procent gå till dennes skolgång och utbildning.

Men Internationella engelska skolan, som ägs av den grupp i samhället som håller svensk skolas välgång allra kärast (internationella riskkapitalister), har ett fastställt mål om att göra åtta procent i vinst varje år.  Var tolfte krona som var tänkt att gå till lärarlöner, lärartäthet och extraanpassningar för eleverna går inte dit – utan läggs undan för att gå till vinst för riskkapitalbolaget och aktieägarna…

Om vi inte stoppar dem. Vadå, förbjuda, utbrister ni i en kör. Är inte det dödskommunism? Jo, de vill gärna få oss att tro det, de enormt resurs- och lobbystarka grupper som plockar ut miljarder av våra skattepengar ur skolsystemet.  Men det är i så fall precis samma påstådda dödskommunism som råder i världens resterande länder, klassiska dödskommunistiska stater som exempelvis USA och Tyskland. Ingen annanstans på planeten Tellus går det att hitta ett skolsystem som Sveriges.

Det är världsunikt att inte sätta stopp för detta kryphål där pengar som skulle gå till skolverksamhet går till vinster för aktiebolag. Vi måste inse att den första riskkapitalist som kan vakna en morgon och säga att “nej, i dag är min främsta prioritet svensk skolas ve och väl –vinsten får vänta!” inte är född och aldrig någonsin kommer att födas…

Därför kommer vi i Lärarförbundet Student Stockholm att arbeta för att åtminstone Sveriges lärarfack ska ta tydlig ställning mot dagens världsunika och segregerande system som inte gynnar några andra än riskkapitalister och aktieägare. Vi måste sluta bli arga vid varje kvartalsrapport – vi måste bestämt säga stopp.

–Erik Löfgren, Ordförande Lärarförbundet Student Stockholm, debattartikel i Arbetet