Känslorna svallar när alkoholnormen ifrågasätts

Socialstyrelsen har uppdaterat sina rekommendationer till hälso- och sjukvården när det gäller så kallat “riskbruk” – och många, många svenskar känner sig manade att förklara att detta är töntigt, löjligt, sjuk, idiotiskt och ytterligare en radda skarpa epitet.

Uppdateringen innebär att mäns drickande klassas som riskbruk om de dricker minst 10 standardglas (en liten starköl eller ett litet glas vin) per vecka eller fyra glas vid ett och samma tillfälle, minst en gång i månaden.

Skillnaden från risknivåerna är egentligen rätt små, men det hindrar förstås ingen från att nu rasa. Som om de nånsin brytt sig om Socialstyrelsens rekommendationer inom något annat område. Inte minst, noterar kritikerna, skulle den uppdaterade rekommendationen innebära att praktiskt taget hela den öldrickande manliga delen av befolkningen plötsligt har ett riskbruk för att de knäcker ett sexpack framför fotbollen! Så dumt.

Längst ut på politikens högerkant postulerar man att detta kanske är en anpassning till muslimerna som ju inte dricker alkohol och att myndigheten övertagits av aktivister. Andra hojtar om “religiösa fundamentalister” på myndigheten och ytterligare några känner sig uppenbart träffade och utpekade.

“Oerhört moraliserande”, tycker till exempel matprofilen Edward Blom som tycks chockad över att risknivån på alkoholintag inte är anpassad efter vad han brukar bjuda på i dryckesväg under en finare middag.

Känslorna svallar. Som vanligt när det handlar om alkohol. Som vanligt när nån känner alkoholnormen ifrågasättas. Som vanligt när många känner sig träffade av kritik. Det hade nästan varit kul om det inte samtidigt varit så vansinnigt tröttsamt.

Socialstyrelsen har ingen “agenda” med sina nya rekommendationer annat än att informera om forskningsläget. Man ser ständigt över ny forskning och har nu uppdaterat vad den säger om alkoholkonsumtion för män.

Man trodde tidigare att män klarade av alkohol bättre än kvinnor, sett till riskerna. Det, visar alltså ny forskning, att de inte gör. Dessutom drabbas de oftare för olycksfall i samband med alkoholintaget…

Men nej, Socialstyrelsen påstår inte att alla som dricker ett femte standardglas öl på krogen en lönefredag kommer att bli alkoholister.

Riskbruk är inte missbruk. Riskbruk är inte heller en höftad siffra utan ett vedertaget vetenskapligt begrepp för på vilken nivå bruket har betydelse för hälsa och sjukdom och en gräns för när man bör erbjudas stöd och vård för att minska konsumtionen.

Susanne Sjöstedt, ledare i Värmlands Folkblad.