Kalla en flykting för en flykting!

Nära 110 miljoner människor i världen befinner sig på flykt – från krig, våld och förföljelse. Antalet flyktingar i världen har mer än fördubblats på tio år, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. De allra flesta flyktingar uppehåller sig i fattiga länder eller lever som internflyktingar i stater som själva skakas av krig och konflikter.

Men svenska medier talar alltmer sällan om flyktingar. Ordet “flykting” har ersatts av det vagare och bredare ordet “migrant”. Så benämns till exempel de hundratals människor, varav många kvinnor och barn, som förra veckan befaras ha drunknat utanför Grekland inte som flyktingar. I stället använder Tidningarnas Telegrambyrå (TT) ord som “migranttragedi” eller “migrantkatastrof”.

Katastrofen utanför Greklands kust diskuterades i SVT Aktuellt den 15 juni. I ett studioinslag frågade programledarna Katia Elliott och Karin Fagerlund ut Alexandra Segenstedt från Röda Korset. Alexandra Segenstedt använde konsekvent uttrycket “människor på flykt”. Programledarna använde däremot inte ordet “flykt” eller “flykting” en enda gång. I stället talade de om “migrationskatastrofen” och “migrantströmmar”.

SVT Aktuellt ovilja – nästan som ett tabu att använda ordet “flyktingar” för det som sker i Medelhavet är ingen tillfällighet. Med hjälp av Mediearkivet har jag studerat förekomsten av orden “flykting” och “migrant” i svenska rikstäckande medier sedan år 2000…

Dessa medier använder i allt större utsträckning ordet “migranter” och alltmer sällan “flyktingar”. Särskilt tydligt framträder mönstret i texter som handlar om människor som försöker ta sig till Europa över Medelhavet.

Ord har betydelse. En migrant är en människa som av en mängd olika skäl kan ha lämnat sitt hem för att bosätta sig någon annanstans. Ordet “migrant” förknippas ibland med frivillighet, med handlingskraft, en person som av fri vilja söker sin lycka någonstans i världen.

En flykting är en människa som tvingas fly från våld och förtryck och som ofta lämnat sina ägodelar bakom sig. Ordet “flykting” väcker starkare sympatier är vad ordet “migrant” gör. En flykting har en annan form av politiska rättigheter än vad en migrant har…

Är det en medveten policyförändring att övergå från att tala om “flyktingar” till att tala om “migranter”? Varför valde programledarna i SVT Aktuellt i förra veckan att inte en enda gång använda ordet flykting, som så länge ju var den vedertagna benämningen på de människor som riskerar sina liv för att ta sig över Medelhavet? Eller är nyhetsmedierna bara en passiv, omedveten återspegling av den högerauktoritära omsvängningen av svensk retorik och politik i flyktingfrågor?

Ulf Bjereld, krönika i Magasinet Konkret.