Ja till fredliga lösningar, nej till Nato!

Vi lever i en tid med tilltagande massförstörelse av natur och klimat. Vår överlevnad hotas även av upprustning och spridning av kärnvapen världen över.

I denna tid borde sans och förnuft råda även i Sverige. I stället prackas vi på en militaristisk propaganda för Nato utan dess like. Ett toppskikt av politiker, militärer och vapenfabrikörer dränker oss med världsbilder som passar deras intressen av fortsatt herravälde. Det vill säga att gynna ett fåtal, som kan berika sig på krig och plundring. Och det innebär att inget ändras till det bättre för flertalet, varken här eller i omvärlden.

Med mediala kampanjer ska vi som medborgare fås att släppa tilltron till invanda förhållningssätt: att värna vår långvariga fred, att på alla sätt främja goda förbindelser med alla våra grannländer, att bevara alliansfriheten och att driva på kärnvapennedrustningen.

Med ett medlemskap i Nato ansluts Sverige till en militär pakt styrd av en stat, som är beredd att omintetgöra den gröna omställningen i norra Sverige. Så sker genom frikostiga stöd/subventioner till den amerikanska industrin som får konkurrera ut den europeiska.

USA gör redan anspråk på att upprätta tre militära basområden i vårt land. Sverige blir i så fall även en plattform för USA:s framtida krig. Vår säkerhet blir så helt förlorad…

Målsättningen att minst två procent av Sveriges BNP ska gå till militären är kravet för ett medlemskap i Nato. 2,0 procent av BNP motsvarar 8-10 procent av de totala statsutgifterna. Samtliga partier i vår riksdag hävdar dock att detta inte räcker.

Tillsammans med generaler från militäralliansen har de redan deklarerat, att 2% i förlängningen kommer att utgöra “golvet”. Med andra ord: medborgare och skattebetalare får kallt räkna med allt sämre levnadsförhållanden och en osäkrare tillvaro.

Det kommer att bli kännbart för vanligt folk. Och ännu viktigare, det kommer att kosta liv, lem och psyke för landets unga, som kan skickas ut i krig världen runt…

Verklig solidaritet med de utsatta människorna och soldaterna i krigszonerna, vore att Sverige omgående sände dit medlare, diplomater förhandlare.

Svenska insatser för fredlig konfliktlösning i omvärlden hör ju till våra bästa grenar, inte väpnade ingrepp under kolonial eller amerikansk flagg, som i Libyen eller Afghanistan.

Sveriges sak måste vara fredliga lösningar och inte krigshets. Återta ansökan om svenskt medlemskap i Nato! Ja, för svensk anslutning till FN:s konvention om ett globalt kärnvapenförbud!

Hervor Björne, Umeå-nätverket Nej till Nato, insändare i Västerbottens-Kuriren.