Israel riskerar att gå i samma fälla som USA efter 9/11

Lyssnar man på retoriken från premiärminister Netanyahu och israeliska generaler låter det väldigt mycket som president George W Bush efter terrorattackerna i New York och Washington 2001. Fienden ska krossas och utraderas.

Precis som chockade amerikaner då ropade på vedergällning gör den israeliska befolkningen det nu. En fullt naturlig reaktion. Precis som USA fick världens sympatier efter terrordåden rider Israel nu på en våg att stöd. Men när Israels våld upplevs som oproportionerligt av omvärlden kommer sympatierna att övergå i hård kritik och fördömanden. Exakt vad som hände USA.

Hamas dödade 1400 israeler i sin terrorattack, varav många barn. Israel har redan dödat över 3 000 palestinier, bland dem minst tusen barn. Hur många fler civila ska dö?

Problemet för Israel är detsamma som för USA. Både al-Qaida och Hamas driver ideologier som inte kan besegras militärt. Israel kan döda hur många Hamasledare som helst men det kommer alltid att komma nya.

USA invaderade Afghanistan och därefter Irak i sin kamp för att utrota den islamistiska terrorismen. Resultatet blev långtifrån det önskade. Tvärtom går det att hävda att USA:s krig mot terrorismen ledde till att fler muslimer runtom i världen radikaliserades och terrorn ökade. Ur al-Qaida föddes en ny terrorrörelse, Islamiska staten, IS lyckades till och med tillfälligt grunda embryot till en statsbildning…

USA var enormt överlägsna militärt men lyckades ändå inte få bukt med den islamistiska terrorn. Efter 20 år i Afghanistan tvingades USA lämna med svansen mellan benen i en kaotisk evakuering. Sedan över ett år har talibanerna återupprättat sitt islamistiska styre…

Militärt kommer Israel sannolikt att lyckas. Man har en överlägsen militärmakt. Hamas chans är att bedriva gerillakrigföring som åsamkar även Israel stora förluster. Så som irakiska grupper gjorde med sina hemmagjorda försåtsmineringar längs vägar där amerikanska trupper färdades…

Tror Israel att det ur den humanitära katastrofen i Gaza ska växa fram en moderat palestinsk rörelse som vill ha fred med Israel? Knappast troligt. Lärdomarna från USA:s krigs mot terrorismen visar att det här kriget sannolikt kommer att följas av många fler så länge det inte blir en politisk lösning på konflikten.

Benjamin Netanyahu har alltför länge drivit linjen att Israel kan ignorera palestiniernas existens och samtidigt behandla dem som andra klassens medborgare. Det går inte att tänka bort två miljoner palestinier i Gaza och tre miljoner på Västbanken.

Wolfgang Hansson, kommentar i Aftonbladet.