Invandringen en mycket välbehövlig injektion

Tvärtemot tidsandan innebär invandringen för Sverige obestridligt en mycket välbehövlig injektion av personer i arbetsför ålder, inte minst för att minska de offentliga kostnaderna för en åldrande befolkning.

Det förutsätter dock att integrationspolitiken leder till att en tillräckligt hög andel kommer i arbete.

En åldrande befolkning är dock inget unikt problem för Sverige, utan delas i princip av hela västvärlden. Om vi ser till EMU-området har Sverige redan nu en betydlig bättre förutsättning för att hantera detta, just på grund av invandringen.

-Sandro Scocco i boken “Och några, antar jag, är OK!”