Ingen ska tvingas till religion i skolan!

Skolplikten är central i Sverige. Skolan ska vara en plats som fokuserar på att förbereda eleverna för vuxenvärlden och en plats där barnen kan forma sin egen identitet, oberoende av sin familj.

Bästa förutsättningarna för att bygga upp fria och självständiga individer måste garanteras från statligt håll.
Verksamheten i våra skolan ska vara icke-konfessionell; det fastställs i läroplanen. Detta gäller dock inte religiösa friskolor och förskolor idag.

För mig är det oförsvarbart att det finns möjlighet att ställa religiösa krav på medborgare i offentligt finansierad verksamhet och det är ännu värre att kraven kan ställas där skolplikten gäller…

Jag har själv flytt från ett land med religiöst förtryck. Jag kommer att lägga min politiska gärning på att se till att mina döttrar själva får välja vilka de vill vara.

I Januariavtalet förhandlades det fram en utredning om att stoppa nyetablering av religiösa friskolor.

Målet måste även vara att avveckla de existerande. Varje dag där ett barn tvingas till religion är en sorgens dag. Som komplement borde kommunerna ha en samordnare mot hedersförtryck.

I det kommunala arbetet bär socialtjänst, skola, ungdomsgårdar med mera ansvar för att inget barn ska utsättas för hedersförtryck. Skolplikten är central i Sverige. Skolan ska vara en plats som fokuserar på att förbereda eleverna för vuxenvärlden och en plats där barnen kan forma sin egen identitet, oberoende av sin familj.

Arbetet behöver organiseras för att säkerställa barns trygghet. Det ska vara enkelt för en vuxen att larma om misstankar finns att barn far illa. Det är vuxenvärldens samlade ansvar att se till barn och ungas fri- och rättigheter.

Religionsfriheten är en grundlagsskyddad rättighet för barn och för vuxna. Den måste vi slå vakt om. Den dag det fattas beslut kring vad människor får eller inte får tro på, vad människor får eller inte får ha på sig, har vi övergett demokratin och dess grundvalar.

Ska vi bygga ett samhälle med fria, framgångsrika och trygga medborgare måste vi ge alla invånare samma rätt både till och från religion. Missa inte Arbetets nyhetsbrev!

-Kashayar Farmanbar, debattartikel i Arbetet