Hur blir våra barnbarns barndom???

Varför råder krig o död,
sorg och nöd,
elände och fattigdom.
Hur blir våra barnbarns barndom?

Stora plogar som skövlar bort våra skogar,
utsläpp i våra hav, som blir till en jättelik massiv grav.
Försurning i marken som gör att träden tappar barken.
Skitar ner våran luft!
Är allt detta tufft ?

Varför ska allt styras av pengar och makt,
medans djur och natur dör i en alltför rask takt?
Måste vi ha detta på vårt samvete,
när vi till sist utsätter oss själva för ett helvete?

Kanske är vi så rädda att ingen vill se,
så vi fortsätter helt enkelt att le.
Dumma är vi å dumma kommer vi kanske att fortsätta vara,
Slutligen kommer vi troligen att bli hängda i samma snara.

Nu när vi alla sitter i samma skuta
å funderar på vart allt detta ska sluta,
så måste vi genast sluta att skända!!!,
vad kommer annars att hända?

Krig och död,
sorg och nöd,
elände och fattigdom.

Hur blir våra barnbarns barndom???

–Dikt skriven av LL 1998