Högern har missuppfattat begreppet “modernisering”

Arbetsmarknadspolitiken är just nu en het fråga inom svensk politik och vi är glada över att så många verkar vara intresserade av att modernisera arbetslivet.

Förslag kring sänkta arbetsgivaravgifter, hur vi ska göra det lättare att säga upp personal, eller hur man kan ge lägre lön till både ungdomar och nyanlända har duggat tätt.

Med sina förslag om privatiseringar, avregleringar och skattesänkningar har högerpartierna och näringslivet allt som oftast fått störst utrymme i medierna när det gäller reformeringen av arbetsmarknaden… Efter många års försämringar i las anser vi att det vore bättre om staten helt höll sig utanför anställningsskyddet. På så vis kan parterna helt göra upp om villkoren i sina avtal.

Centerpartiet och Liberalerna har genom utredningen föreslagit olika saker som ska göra det enklare och billigare för företag att säga upp sin personal.

Utredningens namn är passande nog En moderniserad arbetsrätt. Vi hävdar däremot att både utredningen och svensk höger helt har missuppfattat begreppet modernisering, utan i stället kommit med förslag som tar oss tillbaka i tiden…

Framtidens arbetsmarknad kräver en ökad rörlighet, och en ökad rörlighet kräver vidareutbildning. Därför ska den som arbetat 5 år erbjudas 6 månader till högre studier med bibehållen lön…

Den senaste regleringen av den dagliga arbetstiden var för över 100 år sen. Sedan dess har vi effektiviserat produktionen mångdubbelt. I en tid av automatisering så blir det allt viktigare att vi är fler som delar på jobben och även kan nyttja mer tid med våra vänner och familj…

Olika arbeten sliter olika mycket på våra kroppar. Vi föreslår därför en sänkt pensionsålder baserat på yrke och antal arbetade år…

I dag är det enkelt för företag att utnyttja utländsk arbetskraft för att dumpa löner och villkor. Det bästa sättet att få en fungerande arbetskraftsinvandring är såklart om arbetsmarknadens parter får reglera den branschvis.

Fredrik Öberg, Ordförande Unga Byggare samt ytterligare 11 unga fackligt aktiva, debattartikel i Arbetet.