Hämnd slutar i blodbad 

Hämnden tenderar alltid att bli urskillningslös. Den kan slå hur som helst. Hämndkänslor löser upp alla former av förnuft och rationalitet och ersätter dem med renodlade känslosvall, känslosvall mot och för som gör den hämndlystne blind för alla realiteter. Hämnd förenklar tillvaron. Det är hämndens främsta kännetecken och egenskap. Och det är förödande.

Man klan bli amatörpsykolog för mindre. Jag menar att till slut står man där helt uppgiven inför de våldsspiraler som äger rum: I Sverige skjuter kriminella nätverk ner folk som är avlägset släkt – och ibland tar de bara fel på ett efternamn – med ledare för ett nätverk.

Och även om detta inbördeskrig bland kriminella i slutändan handlar om pengar och knarkmarknader, så är en avgörande komponent – hämnden. Öga för öga, tand för tand…

Och Hamas illdåd bottnar inte bara i kolonialt förtryck, utan också i rena hämndtankar. Israels attacker på civila i Gaza bottnar inte enbart i viljan att utlåna en terrorrörelse utan också i en jakt på verkställd hämnd.

Exakt vad terroristen i Bryssel hade i huvudet kommer vi aldrig att få veta, hans dagar på jorden är förbi, men jag får bilden av en söndertrasad människa på bottnen av skuggsamhället som blivit ett rov för vansinniga islamistiska ideologier och tagit till sig hatkampanjerna mot Sverige och vill hämnas. Och hämnden är blind. I dess synfält finns inte en enda anhörig till de mördade.

Hämndens bistra anlete dök också upp i en senare raderad tweet på plattformen X (f.d. Twitter) av den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Jessika Stegrud. Hon skrev att fotbollsförbundets ordförande Fredrik Reinfeldt borde ha fråntagits sitt livvaktsskydd på arenan i Bryssel under landskampen i måndags. Hon ville ta ut sin hämnd på en politiker som hon betraktar som huvudansvarig för problemet med terror och kriminalitet.

En av de få åtgärder som i kritiska ögonblick kan bidra till att minska hämndimpulserna, det är – något så enkelt som att bevara lugnet och sinnesnärvaro. Sinnesnärvaro placerar oss alltid långt bort från alla slags hämndkänslor.  Hämnd slutar i blodbad.

Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten.