Glädjefnatt på börsen samma dag som jordens resurser förbrukats för i år

Den 29:e juli var dagen då vi förbrukat jordens resurser för det innevarande året. Dagen kallas för Overshoot Day och det innebär att vi har förbrukat de resurser som jorden kan skapa under ett år.

Dessa beräkningar startade 1970. På den tiden höll sig mänskligheten nästan inom jordens “budget” för ett år och datumet inträffade den 30 december. Sedan dess har vi knaprat på kapitalet så att vi innevarande år förbrukat resurserna på sju månader.

Det intressanta och verkligen oroväckande är att i samma nyhetssändning som Overshoot Day presenterades fick vi reda på att det råder glädjefnatt på börserna. Kan det finnas ett samband? Jo, det finns och är samtidigt en signal för att vi lyder under ett ohållbart ekonomiskt system.

Kapitalismen har drivit fram klimatkrisen. Trots att forskare under årtionden har visat på farorna har de inte pekat på de ekonomiska orsakerna. Politiker, våra egna såväl som världsledare, framträder ofta med stora ord om hur vår lilla glob ska överleva. De mörkar de “ekonomiska lagar” som styr utvecklingen. Politiken är underordnad den kapitalistiska ekonomin. Det ekonomiska systemet har fastställt spelreglerna.

Den kapitalistiska ekonomin tar inte hänsyn till mänsklighetens väl och ve. Vi lever under kapitalets diktatur och det är glädjefnatten på börsen som styr vår framtid. Det är märkligt att vi trots utvecklad vetenskap har svårigheter att peka på de verkliga orsakerna till den kris som hotar våra barns framtid.

Är det så att politikens roll är att skydda systemet, lägga dimridåer och fördunkla perspektiven.

Hans Skagerlind, insändare i Dala-Demokraten.