Gigantisk budget senarelägger kampen mellan sänkt skatt och välfärd

Den stora frågan är vad som händer 2022. Att upprepa lika stora budgetar som för 2021 är omöjligt.

I år ger coronapandemin utrymme för dagens enorma satsningar, finansierade med ökad upplåning. Sverige har extremt låg statsskuld så utrymme finns i och för sig för ytterligare stora satsningar.

Så länge tillväxten är större än räntan på lånen minskar också skulden därefter utan att vi aktivt behöver betala av den. Men småningom måste valet ut i ljuset: Med gigantiska skattesänkningar urholkas möjligheten till välfärdssatsningar. Det går inte att minska inkomsterna och samtidigt öka utgifterna hur länge som helst, vilket faktiskt görs i denna budget.

Kampen mellan mittens nyliberala skattesänkarpolitik och socialdemokratins välfärdssamhälle består därmed. Men genom årets budget har den skjutits upp ett år eller två.

—Mastin Klepke, ledare i Arbetet.