Ge alla våra elever en ljusare framtid!

På skolans resa senaste 30 åren försvann också en struktur i världens bästa skola…

Skolan är en gisslan som staten gett till kommunerna som bara kräver mer pengar och inte använder medlen för att ge näring till skolan. Kommunerna tar inte sitt fulla myndighetsansvar när det gäller skolan. Det som kommunerna lyckats med genom åren; är att omvandla statliga resurser “avsedda” för skolan till tillgångar inom andra mer angelägna områden i sin organisation…

En del kommuner har gett upp hoppet om en fungerande kommunal skola och anser att kommunen blir mer attraktiv med privata utbildningsanordnare och arbetar aktivt för det genom hyressubventioner och andra förmåner. Det verkar bekvämare att få en bra skola till kommunen än att förändra och utveckla den man själv är ansvarig för. Att som huvudman överlåta kvaliteten till andra är ovärdigt ett myndighetsansvar.

Det är ovärdigt att vi inte kan möta alla elevers behov bättre i Sverige idag. Jag skulle säga att landet Sverige inte ens försöker det idag, för att ändra det krävs engagemang (annat än floskler) från fler vuxna än den ende i klassrummet…

Löfvén ledde 2018 även in S-partiet på en inriktning för hårdare tag mot de gängkriminella: “vi ska knäcka gängen”. Ska de knäckas en gång till? Vår samhällsstruktur runt våra ungdomar, där skolan är central, göder kriminaliteten i samhället med nya samhällsarga rekryter varje år. Alltför många har något mörkare i blicken än när de en gång började skolan. Vill Riksdagen att riskkapitalisterna ska bygga fängelser i framtiden så har skolan rätt riktning.

Ge alla våra elever en ljusare framtid och visa under hösten-2020 samma handlingskraft och moral i Riksdagen för en bra skola som mot Coronan i våras. Enbart för att göra en samhällsomställning så behöver fler än 7 av 10 vara med på resan nu och i framtiden.

Mikael Kemi, essä i Dagens Arena.