Frigör oss från konsumismens vulgära ideologi

Befolknings- och standardexplosionerna, resursknappheten, den skenande teknikens slit och släng med människor och varor, det växande gapet mellan i- och u-länder – allt detta blir till en tidsinställd bomb…

För att minska dessa risker måste vi också i Sverige radikalt göra om vårt samhälle – det blir helt nödvändigt om vi vill hjälpa till att klara världens oändligt svåra resursfördelningsproblem…

Det sker genom att vi frigör oss från konsumismens vulgära ideologi, som bara bjuder oss att köpa och konsumera.

Det sker genom att vi inför maximilön, som inte får överskridas.

Det sker genom att vi inser hur absurt gynnade vi är materiellt redan genom att vara födda i ett i-land och via en internationell skatt avstår från vårt överflöd.

Det sker genom att vi inför köpfrid, innebärande att individen själv bestämmer vad han vill köpa, och när, opåverkad av den psykiska våldtäkt som den moderna reklamen innebär.

-Gunnar Adler-Karlsson, professor i Samhällsvetenskap i Roskilde Universitet, Danmark, i ”Lärobok för 80-talet”, utgiven 1975 av Bokförlaget Prisma.