Fridays for future är ett litet hoppfullt tecken

Sol, vind och ”övrig förnybar” (ny teknik) har stått för 1 097 TWh av ökningen på 7 490 TWh! Om man räknar samman vattenkraft, kärnkraft och traditionell bioenergi (vedeldning, fliseldade kraftvärmeverk) har dess bidrag till den globala energiförsörjningen i princip stått stilla. Den var 17 590 TWh 2017. År 2005 var den 17 763 TWh.

Bioenergi och vattenkraft kan bara öka marginellt. Kärnkraften är starkt ifrågasatt. Solenergi, vindkraft och övrig ny energiteknik är den fossilfria energi som har potential att växa.

Men det är inte lite den ska växa. Ska den ersätta den fossila energin behöver den växa från cirka 2 250 TWh 2017 till 133 000 TWh. Den behöver öka 59 gånger – eller 5 900 procent – för att ersätta den fossila energikonsumtionen för 2017. Med en fortsatt tillväxt talar alla historiska data för att energikonsumtionen dessutom kommer att öka.

Som det ser ut på den politiska och mediala scenen är det svårt att undvika tanken att vi bara kommer att fortsätta att rulla på med det som är enkelt och bekvämt. Och att vi använder de fossila energikällorna tills de tar slut eller blir för dyra. Inte kan vi låta denna fantastiska källa till bekvämlighet ligga kvar i marken. Men en i stort sett enhällig internationell forskning säger att vi då samtidigt i snabb takt försämrar de globala livsbetingelserna på grund av de ökande halterna av växthusgaser som detta obevekligt för med sig.

En ”ordnad reträtt” är ett militärt uttryck för ett klokt agerande när motståndaren är för stark. Som jag tolkar grafens obevekliga fält och siffror har vi som lokalt och globalt samhälle att välja mellan just en ”ordnad reträtt” eller en oförutsägbar kaotisk process när den fossila energin börjar sina samtidigt som klimatförändringarna ställer till allt större problem.

Jag har ingen lösning! Men jag har en liten förhoppning om att det kan inträffa oförutsägbara mirakel. Många människors idéer och engagemang, det mesta till synes obetydligt, kan få oväntade och till synes omöjliga saker att hända Kanske, kanske är vi början på detta kvalitativa språng.

Att den då 15-åriga Greta Thunbergs skolstrejk utanför riksdagshuset, som började innan riksdagsvalet 2018, på ett halvt år har gett upphov till den globala rörelsen Fridays for future är ett litet hoppfullt tecken.

-Carl Gustaf Olofsson. Debattartikel i Östra Småland