Framtiden var bättre förr

Även om Palme inte direkt talade om klimatkrisen eller om utarmningen av jorden var han inne på att det finns problem med de teknologiska landvinningarna…

Genom det vardagliga i en reseguide som Notterdam 2045 kan vi ana hur ett framtida samhälle kan komma att se ut. Utan att ta bort problemen och konsekvenserna av klimatförändringar eller kris i resursförbrukningssystemen. Den visar, i all enkelhet, hur ett fossilfritt mer lokalcentrerat samhälle kan fungera. Att dras med problemen och anpassa oss snarare än som många teknikoptimister försöka lösa alla problem som finns.

Och det är nog det vi måste börja ställa in oss på. Att hantera problem snarare än att tro att vi kan lösa dem. Att förbereda oss på att tuffare tider kommer att komma, även om vi inte ger upp det som faktiskt betyder något idag.

Kanske var Olof Palme inne på rätt spår. Vi har förlorat våra vingar. Vi kom för nära solen. Vi störtar mot havet. Kan vi hindra att vi krossas av vattnets ytspänning? Eller kan vi i alla fall mildra fallet så vi inte krossas utan kan stiga upp, blästrade, skakade och skadade men vid liv?

Herman Geijer, essä i Dagens Arena.