Farligt att bara förlita sig på tekniska lösningar av klimatkrisen

Av dagens debatt kan man få intrycket att ett skifte från fossila till förnybara energislag redan är i full gång, något som väcker hopp. Förhoppningen att de förnybara energislagen är på väg att ta över är emellertid än så länge fullständigt ogrundad. De fossila energislagen växer fortfarande betydligt snabbare än de förnybara.

Under åren 2006-2016 växte världens energianvändning med 18 procent, av vilka 13 procent utgjordes av fossila energislag, de förnybara bara av fem procent. Kolet, det smutsigaste av alla fossila bränslen, har gjort comeback i Asien nu under det nya seklet. Solenergin som ses av många som den stora räddaren utgör i dag en procent av världens energianvändning och 0,2 procent av Sveriges…

Man måste dra slutsatsen att ett teknikskifte och en förändrad energianvändning visserligen är en absolut förutsättning för att kunna undvika svåra konsekvenser av klimat- och miljöförändringarna. Men att enbart fokusera på sådana förändringar för vilse. Det gäller att först inse hur verkligheten är beskaffad. Sedan kan man börja tänka konstruktivt och kreativt.

-Emin Tengström, professor emeritus i humanekologi, debattartikel i GöteborgsPosten