En skandal att bygga för bilism

I medierna ställs biobränslen mot fossila och elektrifiering lyfts fram som den långsiktiga lösningen.

Men precis som biobränslen inte fungerar i stor skala kommer inte heller elektrifiering kunna lösa alla våra problem. Batterier kräver metaller som måste utvinnas i gruvor med stor miljöpåverkan och exempelvis renskötseln i norra Sverige drabbas. Elbilar är också dyra att producera och ladda, precis som det är dyrt att äga bil och tanka idag.

Därför är det inte konstigt att vissa argumenterar för ett slut på privatbilismen. Motståndarna har dock en trumf på hand. Även om många redan idag hade kunnat klara sig utan bil, är bilen för många idag helt nödvändig. Den behövs för att ta sig till jobbet, aktiviteter och shopping…

Genom kommunernas planmonopol har ett samhälle byggts där nödvändiga tjänster och inrättningar bara går att nå med bil. Det är kommunerna som avgör om ny bebyggelse får byggas och var den ska ligga. I många städer har centrum dött efter att kommunerna låtit otillgängliga köpcentran byggas utanför stadskärnorna. Stora villaområden har planlagts och därför byggts långt från arbetsplatser.

Vi förväntas tillbringa en stor del av vår vakna tid i bilen, ofta i ändlösa köer. Samtidigt tas våra offentliga utrymmen över av parkeringar som subventioneras av kommunerna…

Staten tvingas även lägga enorma summor på vägbyggande och underhåll när den ineffektiva biltrafiken sliter på vägarna. Samtidigt tvingas många i Sverige lägga en inte oansenlig andel av sin inkomst på transporter när bilen är enda sättet att ta sig till jobbet. I snitt femton procent av inkomsten, enligt SCB, och ännu mer för den som måste använda sin bil mycket och har en lägre inkomst.

Kollektivtrafiken är också eftersatt. Bussar går inte att lita på och komforten är oförklarligt låg…

I denna värld verkar elbilen som den enda möjliga vägen framåt. Men elbilen löser inte de grundproblem som bilismen medför, om ens klimatfrågan. Produktionen av batterier är idag smutsig och kräver mineraler som bryts i gruvor med stor påverkan på miljön. Själva produktionen av alla bilar som används idag leder också till stora klimatutsläpp innan bilen ens rullat en meter, vare sig med hjälp av el eller diesel. Elbilar gör inte heller privatbilismen billigare.

Precis som det idag visat sig att biobränslen inte var en väg framåt, riskerar vi samma uppvaknande gällande elbilen…

Gustav Ramestad, debattartikel i Supermiljöbloggen.