En säkerhetspolitik som inte kommer stoppa en enda terrorist

Regeringen meddelade under en pressträff på tisdagen att de nu sätter in fler åtgärder för att stärka rikets säkerhet.

Nej, det handlar inte om att bryta sitt samarbete med Sverigedemokraterna, det handlar om att de går framåt med frågan om att återkalla uppehållstillstånd “om det kan antas att personen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri eller verksamhet med koppling till terrorism”, som de själva beskriver det och mer fokus för Migrationsverket att fråga asylsökande om vandel.

Lagrådet är allt annat än imponerade av regeringens lagförslag om återkallande uppehållstillstånd…

I sitt yttrande skriver Lagrådet angående det nya lagförslaget att: “Det säger sig självt att om förslaget genomförs kan ytterligare rättssäkerhetsproblem förutses med åtföljande rättsotrygghet för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Lagrådet avstyrker lagförslaget i denna del”…

Regeringens lösning för att utifrån dagens säkerhetsläge stärka den svenska säkerheten är då bland annat att fastställa personers identitet och hemland, ha fler frågor om vandel och dra tillbaka och utvisa de som inte får uppehållstillstånd.

Lagrådet var inte direkt imponerat över regeringens kriterier för att få ett uppehållstillstånd återkallat, och Migrationsverket är heller inte speciellt imponerat över vad ett ökat fokus på vandel kommer leda till.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik skriver i en redovisning till regeringen att: “detta kommer att vara ett relativt stormaskigt nät för att fånga upp de ärenden som inte bör beviljas uppehållstillstånd på grund av vandel.”

Och så avslutar han redovisningen med att konstatera att fler frågor om vandel för dem som söker uppehållstillstånd mest kommer innebära ökad handläggningstid, inte en förändrad utgången av ansökningarna.

Det regeringen gör för att “stärka tryggheten” är att ge förslag på lagstiftning som endast kommer funka om personerna regeringen har för avsikt att stoppa från att komma till Sverige, alltså terrorister som vill skrämma genom hot, våld och död, plötsligt blir laglydiga paragrafryttare.

Jag undrar hur många radikaliserade personer som svarar sanningsenligt på en fråga om de kommer till Sverige för att begå brott? Hur många som använt falska pass och identitetshandlingar för att komma runt Schengenregler plockar plötsligt, vid den svenska gränsen, fram det riktiga passet?…

Regeringen kallar det “säkerhetspolitik”. Vem berättar för dem att terrorister förmodligen inte kommer kunna stoppas genom otydliga lagar och svensk byråkrati?

Linda Westerlind, ledare i Folkbladet i Västerbotten.