En dödlig marknad – EU och sjukvården

Corporate Europe Observatory är en forskargrupp och tankesmedja som arbetar för att synliggöra och utmana den privilegierade roll som storföretag och deras lobbygrupper har när EU ska lägga fast sin politik. Den senaste rapporten, “När marknaden blir dödlig”, släpptes den 26 januari.

Det är alarmerande, enligt Corporate Europe Observatory, hur vi har behandlat hälsovården inom EU. Slutsatserna är kusligt liknande de slutsatser som Medborgarnas coronakommission, den av svenska regeringens utsedda Coronakommissionen, och ett antal andra aktörer i Sverige kommit fram till – utförsäljning och marknadisering både inom sjukvården och äldreomsorgen har lett till oförsvarligt dödliga effekter under det senaste året.

Medlemsstaternas hälsovårdssystem… har utsatts för hård press både politiskt och på policynivån vilket har underlättat den smygande privatiseringen av sjukvården…

Rapporten “När marknaden blir dödlig” beskriver hur aktieägarnas krav på avkastning medför allvarliga risker inom hälsosektorn: sämre arbetsvillkor, lägre löner, färre anställda, tyngre arbetspass, mer stress, genvägar till utbildning och skyddsutrustning – allt detta påverkar säkerhet och kvalitet inom vården. Ojämlikheten i hälsa ökar när privata företag plockar russinen ur kakan samtidigt som fattiga patienter med större sjukvårdsbehov hänvisas till den offentliga vården – som i sin tur är underfinansierad genom att en del av de offentliga medlen går till privata utförare…

För många människor har pandemin blivit en ögonöppnare och visat att vi har en möjlighet att välja hur vi vill att våra välfärdssystem ska vara organiserade…

COVID-19 är ett tydligt exempel på hur en marknadiserad modell av hälso- och sjukvård och äldreomsorg har misslyckats. Att bekämpa denna modell innebär att kämpa för patienter och personal, för äldre och personer med funktionsnedsättning, för rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Medan planerna för en hälsounion i EU går vidare är det mycket viktigt att säkerställa den offentliga och icke vinstdrivande karaktären av den europeiska hälso- och sjukvården. Vi måste se till att Covid-19-fonderna som ska hjälpa Europa att komma på fötter igen inte finner sin väg ner i de privata, vinstdrivande företagens fickor.

Alex Fuentes och Eva Nikel, kommentar i Internationalen.