En död arbetare i veckan – vi måste ställa krav på politikerna

Arbetsmiljö berör direkt eller indirekt alla i Sverige. Ändå upplever vi regionala skyddsombud på El-ettan att detta uppmärksammas för lite. Statistiskt sett dör en arbetare i veckan. Lägg där till över 100 000 arbetsskador/arbetssjukdomar som sker årligen, så inser du hur eftersatt arbetsmiljön är. Detta är hemska livsöden och enorma förluster för de drabbades familjer och anhöriga…

Arbetsmiljö är dessutom i högsta grad en politisk fråga, då arbetsmiljön regleras i lag – något riksdagen beslutar om. Men det är också de politiska besluten som styr hur många inspektörer det ska finnas på Arbetsmiljöverket, vilka resurser de regionala skyddsombuden ska få och vilka krav som ska ställas på arbetsgivare med mera…

Sanningen är att varje gång högern haft möjlighet sedan 2006, då regeringen Reinfeldt tillträdde, så har man skurit ner i resurserna till arbetsmiljön. Senaste gången var 2018, då det var kaos kring regeringsbildandet.

Då passade Moderaterna och Kristdemokraterna på att slänga fram en budget som i vanlig ordning innehöll mindre resurser till arbetsmiljön. Denna gick igenom tack vare Sverigedemokraternas stöd.

Detta gör att möjligheterna för oss skyddsombud att få hjälp och stöd av Arbetsmiljöverket minskar drastiskt.

Den röd-gröna regeringen har gjort mycket för arbetsmiljön. Man har höjt anslagen till Arbetsmiljöverket, gett de olika myndigheterna i uppdrag att göra gemensamma razzior ute på arbetsplatserna och stärkt skyddet kring psykisk ohälsa och trakasserier – för att nämna några genomförda åtgärder. Det är bra, men helt ärligt är det långt ifrån tillräckligt.

Sveriges riksdag består till 60 procent av högerpartier, vilket försvårar enormt för att få stöd för arbetsmiljöfrämjande politik. Dessa 60 procent bidrar till att många förslag urvattnas eller avslås av riksdagen.

För att få till en förändring krävs att vi arbetare än en gång går ihop och ställer krav på våra folkvalda politiker i dessa frågor.

—Claes Thim, Karl Löfvenberg och Johan Hytte, regionala skyddsombud på El-ettan, debattartikel i Elektrikern.