Eliten vill ha en Natoanslutning

Demokratiutredningen som kom 2016 upplyser oss om att nära åttio procent av väljarna anser att politikerna blir alltmer avskärmade från väljarna. Det gäller i synnerhet frågan om utrikes- och säkerhetspolitik.

Eliten vill ha en NATO-anslutning. Försvarsminister Hultqvist motsätter sig i ord men han talar med kluven tunga. Sedan flera år har han välkomnat utländska stridskrafter inom svenskt territorium.

I (förrförra) veckan verkar han stolt över att ha skapat ett avtal med NATO-landet Storbritannien om utveckling av stridsflyg. Det kommer att förhindra väljarnas möjligheter att påverka framtida säkerhetspolitik med hänvisning till att avtal ska hållas.

Ett graverande exempel på att politikerna har avskärmat sig från väljarna är regeringsbeslutet angående FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Trots att åtta av tio svenskar anser att Sverige ska skriva under FN-konventionen kör riksdagen över en opinion som står för det självklara. Väljarnas åsikt i denna fråga kommer aldrig att uppmärksammas i en valrörelse.

-Hans Skagerlind, insändare i Östra Småland