Elektrikerna strider för den svenska modellen

Sedan den 3 september har Elektrikerförbundet vidtagit stridsåtgärder mot Hometec Security GBG AB. För Elektrikerförbundet handlar det om att man vill teckna kollektivavtal för sina medlemmar. Företaget å sin sida tycker inte att man behöver teckna kollektivavtal då dom redan har ett avtal med ett annat förbund.

Den modell vi använder på den svenska arbetsmarknaden är en mycket effektiv och smidig modell. Detta såg vi kanske allra tydligast under våren, när Corona pandemin slog till. Parterna var snabba och skickliga när det kom till att teckna avtal som räddade svenska arbetstillfällen.

Det är uppenbart att det upprör visa företrädare för högern och näringslivet att arbetare vill förbättra sina villkor genom att förhandla kollektivt. Men för att modellen ska fungera måste båda parterna respektera och värna modellen.

För oss handlar det om att värna den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter tar ansvar och ges ansvar. Vi ser då med oro på de arbetsgivare som försöker urvattna och riva ner den tågordning som gett oss en så framgångsrik arbetsmarknad.

På det principiella planet är det inte heller rimligt att arbetsgivare själva kan välja och vraka vilket typ av kollektivavtal man vill teckna. Så såg det nämligen ut vid början på förra seklet, när det dessutom förekom vad vi kallar “gula” fackföreningar – fackföreningar lojala med främst arbetsgivaren. Det var då fördelaktigt för arbetsgivaren att teckna avtal med dessa “lojala” förbund. Det är inte en ordning vi vill återgå till.

Debatten om konflikten har vidare trissats upp av Svenskt näringslivs PR-sida, Arbetsmarknadsnytt. På sidan beskrivs den fackliga parten som en maffiaorganisation…

Det är uppenbart att det upprör visa företrädare för högern och näringslivet att arbetare vill förbättra sina villkor genom att förhandla kollektivt. Konflikten i Göteborg handlar om hur vi vill att arbetsmarknaden ska se ut. Vi stödjer därför Elektrikerförbundets strid för den svenska modellen!

Kim Söderström, ordförande Byggnads Gävle-Dala och Mats Eriksson, ordförande Målarna Gävle-Dal, debattartikel i Elektrikern.