Det är lönsamt att segregera elever i Sverige

När det gäller lärartäthet så har de kommunala skolorna i genomsnitt 12 elever per lärare. Storstäderna ligger på 12,8 och större städer ligger på 11,9. Det kan jämföras med de största skolkoncernerna där varje lärare har 14 till 16 elever. Med den lärartätheten har en fristående koncernskola med 300 elever cirka fem lärare färre än en kommunal. På en skola med 600 elever, (genomsnittlig skolstorlek för Internationella Engelska skolan) innebär det cirka tio färre lärare.

Det är den lägre lärartätheten som möjliggör de stora vinsterna i koncernskolorna. Att få en välfungerande skolverksamhet med så få lärare per elev går endast om man har ett positivt segregerat urval av elever och det har de stora skolkoncernerna.

Skolsegregationen i Sverige har två huvudorsaker. Den största effekten har boendesegregation och därefter kommer den segregation som orsakas av marknadsstyrningen av skolan. I skolan är det aktiebolagen och de stora skolkoncernerna som utgör den starkaste segregationskraften.

Skolkoncernernas kombination av låg lärartäthet och elever som har välutbildade föräldrar utgör motorn i skolsegregationen. I Sverige är det till och med lönsamt att segregera elever.

Sten Svensson, debattartikel i Göteborgs-Posten.