Det är logiskt att bry sig om mänskliga problem – inte tillväxt

Ett av problemen med ekonomisk tillväxt är att vi fortfarande inte vet hur man påverkar den på ett tillförlitligt sätt…

Det är logiskt att bry sig om mänskliga problem. Det är inte rimligt att stirra sig blind på ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt kan visserligen hjälpa, men det är lättare att försöka lösa de andra problemen eftersom vi vet mer om hur vi ska gå tillväga.

Det resonemanget gäller också många rika länder som ägnar för lite uppmärksamhet åt vanliga människors tillvaro.

Det pågår en stor hälsokris i USA, med ökad dödlighet i breda grupper. Hur kan bruttonationalproduktions-tillväxt spela någon roll när dödligheten har ökat flera år i rad?

-Esther Duflo, en av årets Ekonomipristagare (Det vill säga mottagare av det pris som delas ut samtidigt med Nobelprisen).