Det är dags att visa att vi styr ekonomin, och inte den oss

Vi accepterar ju att våra kläder, skor och prylar nu tillverkas i Sydostasien, ofta under slavliknande förhållanden och sedan transporteras över halva jordklotet – trots utsläppen. Allt detta för tillväxtens skull.

Beroendet av tillväxt är dock fortfarande en känslig fråga för många. Centralbanker, banker och Sveriges samtliga riksdagspartier håller fortfarande en gemensam linje om fortsatt tillväxt. Och visst kan man delvis förstå dem. Det verkar ju riskabelt att ifrågasätta det ekonomiska upplägg som alla vant sig vid.

Men hur riskabelt är det att inte titta på alternativ? Det som kallas “grön tillväxt” har i nuläget inte vetenskapligt stöd för att stävja klimathotet. Men forskning görs samtidigt på så kallad nedväxt.

Den senaste tidens skogsdebatt är ett bra exempel på hur den forskningen behövs. Skog som får stå kvar är värdelös enligt vårt nuvarande ekonomiska system. Petroliumolja som får ligga kvar i marken likaså.

Tillväxten kräver att naturtillgångar utvinns, processas och blir till transaktioner. Annars är de inga tillgångar – bara natur…

Naturresurser behöver omvärderas och uppvärderas. Respektera ursprungsbefolkningars kompetens och rättigheter – inte bara i Brasilien, utan även i Sverige. Möjliggör ersättning till skogsägare för icke-avverkad skog för att ekonomiskt manifestera värden som är livsviktiga, men som faller utanför transaktionsekonomin…

Lyssna på vetenskapen och följ den internationella utvecklingen inom nedväxt och alternativa värdemått, som även kan inkludera ekosystemvärden.

Lena Bjärskog, insändare i Dagens Nyheter.