Den svenska skola är en helt ding värld

Om en dryg vecka, den 1 september, hemligstämplar Skolverket alla uppgifter om enskilda skolors resultat, lärarbehörighet och liknade…

Ytterst handlar det åter om privatiseringen av skolverksamheten. I en dom har Kammarrätten slagit fast att uppgifter om friskolornas elevsammansättning och betyg inte får lämnas ut. De är nämligen affärshemligheter. Eftersom myndigheter ska behandla alla lika sätter Skolverket hemligstämpel på uppgifter från kommunala skolor också.

Bättre kan antagligen inte kollapsen för den svenska samhällsmodellen beskrivas. Undervisningen av våra barn finansieras med skattemedel av ett mycket gott skäl. Att alla får en hygglig start i livet är en gemensam angelägenhet…

Den rimliga slutsatsen är att också uppgifter om hur skolor som drivs med offentliga medel och som arbetar med skolpliktiga barn måste vara tillgängliga för alla. I vårt galna system trumfas dock allt detta av andra principer, som den om affärshemligheter, börsens hemlighetsmakeri och företagens konkurrens. Vi talar inte om elever som tävlar om att vara bäst på proven utan om investerare som ska ge sina ägare avkastning.

Det är inte klokt, inte på en enda punkt. Ändå finns det politiker som försvarar skolföretagens hemligheter framför insynen i skolan. Enligt Skolvärlden har till exempel Centern kallat planerna på att utvidga offentlighetsprincipen för “en attack på den fria företagsamheten”.

En attack att kräva öppenhet med hur skattepengar används? En attack att förvänta sig öppenhet av en verksamhet som förvaltar en pliktlag? En attack att sätta alla barns rätt till en bra skola före börsens hemlighetsmakeri?

Utbildningsminister Anna Ekström skriver till Skolvärlden att hon redan har begärt att få reda på hur lagen måste ändras för att öka öppenheten. Se till att det går fort.

Så här kan vi inte ha det.

Ingvar Persson, ledare i Aftonbladet.