De rikaste, du och jag och klimatet

Borgerliga politiker och tänkare brukar ofta säga att det inte är rikedomen som ska bekämpas utan fattigdomen. De säger det gentemot socialister som vill utjämna klyftor och ”ta från de rika”. Enligt dessa borgerliga tänkare är det bara bra med rikedom och superrika människor. På något vis så ska det enligt deras teori (kallad ”Trickle down”, nedsippring på svenska) komma alla till nytta så att även de fattiga får det bättre.

Men för det första är det alltmer belagt genom forskning att samhällen med stora klyftor är sämre samhällen att leva i för de flesta, när det gäller sådant som tillit, hälsa, grad av våld och liknande.

För det andra är det ett problem – och ett stort sådant – att med rikedom följer makt. Och med superrikedomar följer en ofantlig makt…

Ett ytterligare stort och växande problem med de superrika är att de föröder den jord som vi alla ska leva av. Klimatkrisen (som är en av flera miljökriser) är redan här, den är mycket allvarlig och den förvärras. Den kräver drastiska minskningar av utsläppen.

Men när vi tittar på hur utsläppen fördelas mellan olika grupper så är det övertydligt att de rika är de som måste ändra (eller tvingas ändra) sin livsstil mest av alla. Oxfam berättade i en undersökning från 2019 att världens rikaste 1 procent släppte ut 16 procent av alla utsläpp. Det var lika mycket som de fattigaste 66 procent av världens befolkning tillsammans släppte ut…

När jag skriver om detta så betyder inte det att jag tror att vi ska hoppas på att de rika individuellt ska börja förändra sin livsstil. För detta behövs stora strukturella samhällsförändringar. Men det är ändå viktigt att titta på åtgärderna mot klimatkrisen i förhållande till de enorma klyftorna i världen. De visar övertydligt att klimatåtgärder måste gå hand i hand med åtgärder för rättvisa…

Det betyder i sin tur att vi från en vänstervinkel naturligtvis ska inrikta oss på klimaträttvisa både inom Sverige och i hela världen. Vi ska driva åtgärder som minskar både de ekonomiska och klimatmässiga klyftorna (som hänger ihop). Men vi kan inte stanna där så som en del vänstermänniskor tyvärr gör.

Vi måste ställa om hela samhället. Det innebär samtidigt att vi alla också måste ändra vår livsstil och bli mer klimatsmarta och miljömedvetna. Det är inte fråga om att vara moraliserande eller komma med pekpinnar. Det är helt enkelt ett faktum.

-Anders Fraurud på egna bloggen Pepprat RödGrönt

Läs mer https://pepprat.org/2023/11/25/de-rikaste-du-och-jag-och-klimatet/